top of page
 • Wat houdt de postcoderoosregeling in?
  De fiscale regeling verlaagd tarief (ook wel bekend als postcoderoosregeling) geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt (binnen een zogenaamd postcoderoosgebied) wonen, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. In 2021 eindigde de "Regeling Verlaagd Tarief" welke beter bekend stond als de postcoderoos. Deze werd vervangen door de SCE: subsidie cooperatieve energieopwekking. Deze SCE lijkt sterk op de oude postcoderoos: een gebied, lokaal opgewekt, cooperatie, leden. De grootte van de subsidie hangt af van de omvang van het project, maar is beperkt door oa de geinstalleerde opwekkingscapaciteit. De subsidie wordt uitbetaald aan de cooperatie, die de zorg draagt voor de betaling aan de leden. Dat elimineert de tussenkomst van energieleveranciers (en dat maakt het een stuk eenvoudiger!).
 • Wie kunnen er meedoen?
  Voor het eerste project op een dak van croda kunnen zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers met een kleinverbruikaansluiting uit de gemeente Gouda met de postcodes 2801, 2802, 2803, 2805, 2806, 2808 en 2809 meedoen. Direct omwonenden krijgen, samen met het personeel van Croda dat in de postcoderoos van het project woont, als eerste de kans om in te schrijven. Voor volgende projecten werken we aan het betrekken van andere Goudse postcodes.
 • Verschil tussen meedoen met centraal dak versus eigen panelen
  Er is een mooi overzicht van de consumentenbond, dat ingaat op verschillende manieren om mee te doen met zonnepanelen zonder die op je eigen dak te plaatsen. Erg informatief en een aanvulling op wat Goudse Panelen doet. Klik hier op de link.
 • Wat is beter: meedoen met een zonnedak of eigen panelen?
  Het antwoord is duidelijk: panelen op je eigen dak! Nu de salderingsregeling nog bestaat is het zeer aantrekkelijk om de kostprijs van een kWh (kilowattuur) elektriciteit te compenseren door eigen zonnepanelen te hebben. De volle kostprijs per kWh wordt voorkomen. De manier waarop Goudse Panelen en cooperaties in het algemeen iets kunnen doen is mede mbv subsidie (de postcoderoos / SCE). En de manier waarop die subsidie werkt is dat er minder subsidie wordt uitgekeerd wanneer de energieprijs hoog is. Een verminderde opbrengst voor deelnemers aan een centraal zonnedak is financieel onaantrekkelijk. Een nadeel van een groot centraal dak is de verplichting van verzekeringen en onderhoud. Dat zijn kosten, die je als particulier niet (of: minder) hebt. Kun je wel op je eigen dak zonnepanelen plaatsen, dan is dat direct financieel aantrekkelijk juist vanwege die hoge energieprijs! Begrijp ook het doel van Goudse Panelen: het is om iets duurzaams aan te bieden voor wie geen eigen dak ter beschikking heeft. Goudse Panelen steunt graag elke duurzame stap, en specifiek mbt zon. Vandaar dat in de volgende onderdelen van deze FAQ-groep een aantal aanwijzigingen om je op weg te helpen met eigen zonnepanelen. Voel je welkom om ons vragen daarover te stellen!
 • Wat kan ik als ik in een monumentaal pand woon?
  Voorheen was het niet toegestaan of heel gecompliceerd om zonnepanelen te plaatsen op een monumentaal pand. Dat resulteerde in een aantal deelnemers in ons project. De gemeente Gouda heeft onder voorwaarden het toch mogelijk gemaakt om panelen op monumentale panden te kunnen plaatsen. Die voorwaarden hebben te maken met beschermd stadszicht. Details hierover vind je hier: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645481 https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2014/01/01/zonne-energie-in-de-historische-omgeving-groene-gids Vooral pagina 23-24-25 zijn interessant welke voorwaarden voor het leggen er zijn. NB: de feedback van enkele eigenaren is, dat het niet altijd meevalt.
 • Waar vind ik details, hoe kies ik panelen? Hulp om op weg te komen!
  Zonnepanelen op je eigen dak. Het is een onderwerp waarop je later zult terugkijken met "o, was dat alles?": tienduizenden gingen je voor, maar de eerste stap is altijd het moeilijkst en dan helpt een instructie. Neem de tijd om het door te nemen en vat te krijgen op de begrippen. En je doet jezelf een plezier door een weerwoord te hebben tegen leveranciers, zodat je er het beste uit kan halen voor jouw zonneproject. In deze FAQ vind je een document met vele aanwijzingen over zonnepanelen op je eigen dak. Flink wat verwijzingen naar goede, andere websites zoals milieucentraal met achtergrondinformatie, maar ook rekenmodellen en advies over apparatuur. Succes.
 • Een rekenmodel met voorbeeld, inclusief het effect van afbouw van saldering!
  Een rekenmodel, waarin je kunt zien hoe goed je investering is, omdat je hiermee kunt zien op welk gedeelte van je energie (elektrische) rekening je daadwerkelijk geld bespaart. En, wat is het effect van de afbouw van de salderingsregeling? De uitleg van de begrippen staat in de instructie in een vorige FAQ.
 • Welke voorwaarden zijn er verder om mee te kunnen doen?
  Inwoners, MKB-bedrijven, verenigingen en scholen uit Gouda kunnen meedoen. Voorwaarden zijn dat de participant: 1) gevestigd is binnen de postcoderoos 2) een eigen energierekening heeft 3) een kleinverbruiker is. Een kleinverbruiker: is iemand met een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A. 4) Meedoen kan tot 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh). Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20% in het project mogen deelnemen. 5) Een energieleverancier hebben, die de verwerking van postcoderoos faciliteert (zie hiervoor een antwoord elders in de FAQ welke energieleveranciers meedoen).
 • Ben ik een kleinverbruiker?
  U bent een kleinverbruiker voor de Elektriciteitwet, als u een aansluiting heeft met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. Wat de grootte van uw aansluiting is, kunt u terugvinden in de meterkast of op uw energienota.
 • Wat levert een investering in de zonnepanelen van Goudse Panelen mij op?
  U ontvangt rendement op uw investering. Je stad verduurzamen draait uiteraard niet om pure winst. Dat doet u omdat het keihard nodig is. Voor onszelf, maar zeker ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook even concreet over dat rendement. Als cooperatie wordt er op 2 manieren geld verrekenend met elke deelnemer: 1) Energiebelastingskorting. Dit is (momenteel) ongeveer 10 ct / kWh. 2) De opbrengst van de elektriciteitsverkoop van het centrale zonnedak, dat (centraal) wordt verkocht. Die opbrengst is ongeveer 5 a 6 ct / kWh (naar verwachting). Het rendement is deze opbrengsten samen tov de investering per paneel. Het komt erop neer (dit wordt per project uitgewerkt), dat dit tussen de 5 en 8 procent ligt, bij een verwachte paneelprijs tussen de 250 en 300 euro. De opbrengst van elektriciteitsverkoop is (in eerste instantie) voor de cooperatie. Daarmee worden de rekeningen betaald, zoals verzekering, onderhoud, etc. Het financiele overschot (restant) dat geheid overblijft, wordt WEL verdeeld over de deelnemers. Zo'n setup is een keuze; we hadden er ook voor kunnen kiezen om ieder z'n kWh te geven, maar dan een "fee" te vragen voor die posten verzekering, onderhoud etc. Uiteindelijk komt 't op hetzelfde neer: de cooperatie heeft geen winstoogmerk! Ter vergelijking, leg je zelf panelen aan zonder netto teruglevering (over 't jaar gezien ben je nog een importeur), dan krijg je zowel dat energiebelastingsvoordeel alsook de volle kWh die je ahw niet hebt gebruikt. Dat is natuurlijk meer dan bij het collectieve dak, maar dan moet je dit wel zelf doen, eigen dak mogelijkheid hebben etc.
 • Kan ik meerdere zonparticipaties kopen? Hoeveel heb ik nodig?
  U koopt een of meerdere zonparticipaties in het project. Per zonparticipatie (= 1 zonnepaneel) betaalt u eenmalig een vast bedrag. Voor het aantal panelen: dat is voor iedereen een eigen afweging. Wij adviseren die afweging te beginnen met 80 procent van je laatste jaarlijkse energieverbruik (of het gemiddelde van een aantal jaren) en te kijken hoeveel panelen dat zijn. Vervolgens is het goed om te kijken of er in de komende tijd veranderingen zullen zijn in energieverbruik (verandert het aantal mensen in de woning, wordt er zuiniger apparatuur aangeschaft, etc). Om het financieel aantrekkelijk te houden is het belangrijk niet meer panelen aan te schaffen (met het overeenkomend hoeveelheid energie in kilowatturen kWh per jaar dan er thuis jaarlijks wordt verbruikt, anders gaat een deel van de korting verloren (omdat je immers geen belasting betaald over energie die je niet gebruikt cq de regeling Verlaagd Tarief alleen geldt voor wat je importeert, niet over wat je exporteert).
 • Tijdens deelname overstappen van energieleverancier
  Om deel te nemen hoef je niet perse te wisselen van energieleverancier (zeg: Eneco, Greenchoice, Engie etc). Zie hiervoor een andere FAQ. Wanneer je (al) deelneemt en van energieleverancier wisselt, dan behoor je zsm dit aan ons door te geven. Goudse Panelen moet dan namelijk ook zorgen voor de tijdige melding aan de (oude) energieleverancier om zo de verwerking van de opbrengst van het zonnedak op de eindnota (zeg maar de jaarnota oftewel de energierekening van je leverancier, maar dan tot je opzegdatum) voor elkaar te krijgen. Het wordt gecompliceerd wanneer dit laat wordt gedaan, als niet "onmogelijk".
 • Kan ik deelnemen als ik zelf al zonnepanelen heb?
  Ja, dat kan. Wel zult u rekening moeten houden met het maximum aantal (postcoderoos) zonnepanelen waarmee je gaat deelnemen. Het maximum wat een PCR mag uitkeren is gelijk aan het ingekochte elektriciteitsdeel. Wek je met eigen zonnepanelen al veel van je eigen elektriciteitsgebruik op, dan is er maar weinig kWh (kilowattuur) aan stroom waarvoor je vanuit het centrale dak gecompenseerd mag worden. Het is financieel niet verstandig om meer deelnemingen te kopen dan het verschil tussen uw eigen elektriciteitsgebruik en de door uw eigen panelen geproduceerde elektriciteit. Dit verandert overigens voor een volgend project onder SCE (niet de oude postcoderoos). Dat wordt verwerkt via Goudse Panelen en niet via energiebelasting cq energieleveranciers. In elk nieuw project kun je dus deelnemen met of zonder eigen panelen.
 • Van wie zijn de zonnepanelen?
  Juridisch gezien is de eigenaar van de zonnepanelen (de productie-installatie) de coöperatie Goudse Panelen. Praktisch gezien beslissen de deelnemers gezamenlijk wat er gebeurt met de zonnepanelen.Alleen deelnemers aan onze zonneprojecten kunnen lid worden van de coöperatie Goudse Panelen, en de leden nemen samen besluiten in de Algemene Ledenvergadering. Elk lid heeft één stem.
 • Wat verandert er voor mijn belastingaangifte?
  Goudse Panelen verzorgt het grootste deel van de nodige administratieve taken (eigenlijk doet de energieleverancier van de cooperatie dit, ism de verschillende energieleveranciers van deelnemers). De participaties die u hebt in de coöperatie gelden als deel van uw eigen vermogen, feitelijk net zoals uw spaargeld. Dat wil zeggen dat u deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. U betaalt alleen belasting als uw totale vermogen boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. [geavanceerder geval: Er is een regel vanuit de Belastingdienst, dat wanneer u meer dan 5% van een project bezit, u een "aanmerkelijk belang" heeft. Dat zijn wel veel panelen, terwijl tegelijkertijd de belastingdienst zeer waarschijnlijk geen belasting hierover zal heffen. Er is geen sprake van een zogenaamd regelier voordeel na aftrek van de kosten van de investering in Goudse Panelen.] Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst.
 • Klopt het dat er op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staat?
  Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’ genoemd). Deze geldt voor alle locaties met een verblijfsfunctie (zoals een woonhuis of een kantoor). Dit staat los van de teruggave aan energiebelasting die u ontvangt met deelname aan Goudse Panelen. Bij deelname ontvangt u dus beide kortingen.
 • Word ik een energieleverancier?
  Nee, u wordt geen energieleverancier. De coöperatie ook niet; die zorgt ervoor dat een professionele energieleverancier de opgewekte elektriciteit direct koopt. De stroom wordt teruggeleverd aan het net op de plek waar de zonnepaneel installatie staat. Administratief wordt dit verwerkt alsof de door u gekochte certificaten (panelen) op uw dak liggen, zij het dat uw meter "onveranderd" verder telt. En dat is alsof uzelf minder kosten hebt voor de geïmporteerde elektriciteit van het stroomnet via uw elektriciteitsmeter, omdat u een korting cq tegemoetkoming van de via het zonnedak verwerkt krijgt via uw energie jaarnota.
 • Moet ik overstappen van energieleverancier?
  Nee, dat hoeft niet meer, slechts voor de deelnemers van het project Veem13. Met de nieuwe regeling SCE is de link met energieleveranciers overbodig geworden. Goudse Panelen kan voor projecten onder de regeling SCE direct de opbrengsten van het zonnedak met deelnemers verwerken. De overheid controleert via rijksdiensten RVO / Certiq. Voor degenen die deelnemen in Veem 13: Controleer wel dat uw nieuwe energieleverancier de Regeling Verlaagd Tarief faciliteert! Zie: https://www.duurzame-energie.blog/single-post/2016/12/26/De-postcoderoos-wordt-w%C3%A9l-een-succes. Doet uw energieleverancier niet mee aan de verwerking van Verlaagd Tarief, dan kunt u helaas niet meedoen met ons postcodeinitiatief. Wij van Goudse Panelen kunnen namelijk zo'n leverancier niet dwingen om de handelingen tussen ons, de belastingdienst en u als klant te doen! Momenteel doen de volgende energieleveranciers mee: Anode, Budget Energie, Delta, De Unie, Eneco, ENGIE, (Energiedirect.nl = Essent), E-On, Essent, Greenchoice, Huismerk, Energie, Leon Zeewolde, Oxxio, Pure Energie, Qurrent, Sepa Green, Servicehouse, Vattenfall (voormalig Nuon). “Ermee bezig” of ‘momenteel niet’: Innova Energie, Main Energie, Power Peers en UnitedConsumers, Frank Energie. Bovendien: ga er vanuit dat elke nieuwe energieleverancier RVT NIET faciliteert (omdat de regeling is vervangen door SCE, waarbij de energieleverancier geen rol speelt). Goudse Panelen heeft in energieleverancier Greenchoice als partner bij Goudse Panelen betrokken. Waar voorheen met ENGIE er een extra voordeel te halen was voor deelnemers van Goudse Panelen met ENGIE als energieleverancier, is dat komen te vervallen. Greenchoice geeft geen extra voordelen voor deelnemers. Neem contact op met ons, wanneer hierbij hulp nodig is.
 • Word ik automatisch lid van de coöperatie als ik deelneem aan een zonnepaneelproject van Goudse Panelen?
  Ja, u bent automatisch lid van de energiecoöperatie zodra u aan een van de projecten van Goudse Panelen deelneemt. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
 • Wat als de eigenaar / deelnemer overlijdt, of deelnemer verhuist?"
  Het rendement is gebaseerd op korting op de belasting van de energierekening (postcoderoosregeling). Die korting bedraagt ongeveer 33 euro per jaar (2019 waarde). Komt een deelnemer te overlijden, dan is dit deel van de erfenis. Woont de erfgenaam binnen de postcoderoos (en voldoet deze aan alle eisen van de regeling Verlaagd Tarief), dan is die korting 100% geldig. Woont deze erfgenaam buiten de postcoderoos, dan geldt hetzelfde als "verhuizen buiten de postcoderoos". Mocht een deelnemer buiten de postcoderoos verhuizen, dan valt de eerdergenoemde korting weg. Op dat moment kunnen we de panelen te koop aanbieden aan mensen die nog wel in de postcoderoos wonen. Dat zullen we als coöperatie oppakken en de inleg van een koper worden naar de vertrekkende deelnemer overgemaakt. Noot: de panelen worden in 15 jaar afgeschreven. De waarde vermindert in de tijd.
 • Kan deelname positief bijdragen aan het energielabel van mijn huis?
  Dit is een hele interessante vraag, wanneer je denkt uw pand te verkopen. Bij panelen op het eigen pand gaat dit op (hiervoor zijn standaard overheidsregels die het oppervlak van de panelen beschouwen). Echter, bij deelname aan een postcoderoos / centraal dak worden de panelen NIET meegeteld voor het energielabel van je woning (door de overheid). Het valt ahw "buiten het perceel" en zijn daarmee niet vast verbonden aan het pand. Als illustratie: verhuis je binnen de postcoderoos, dan kun je de panelen waarin je deelneemt "meenemen". Het zou dan (inderdaad) gek zijn, dat het pand met een verbeterd energielabel zou kunnen worden verkocht.
 • Wanneer is er een uitbetaling?
  Er is slechts 1x per jaar een uitbetaling cq verwerking van de via het centrale zonnedak opgewekte elektriciteit. De regeling vraagt telkens om een volledig productiejaar (voor project 1, veem 13 eindigt die telkens in december). De verwerking wordt gedaan door Goudse Panelen ism alle energieleveranciers van elke deelnemer (automatisch), die de prestatiegegevens voor elke deelnemer te verwerken krijgen. Het wordt dan via de jaarnota aan iedere deelnemer kenbaar gemaakt en verwerkt. Omdat niet iedere deelnemer op dezelfde datum het contract met een energieleverancier heeft, kan het zijn, dat de verwerking van de zonnedakprestaties pas (veel) later dan 1 jaar worden verwerkt. Als voorbeeld. Over 2020 zal het productiejaar eindigen in december 2020. De verwerking voor iedereen is dan minimaal pas in januari 2021. Stel, dat je met een energiebedrijf je contract en je jaarnota in januari krijgt, dan is het geld van 2020 in januari 2021 verwerkt. Is je contract in juni ingegaan, dan zul je die verwerking van het geld over 2020 pas in juni 2021 krijgen. Geen zorgen over de rechten op opbrengst: bij verhuizing (einde deelname), bij wisseling energieleverancier, bij einde van de projectlooptijd: altijd zul je aanspraak kunnen maken op jouw gedeelte van de opgewekte elektriciteit! MAAR GEEF verandering ZSM DOOR!
 • Wat moet ik doen bij wisselen van energieleverancier?
  Om deel te nemen hoef je niet perse te wisselen van energieleverancier (zeg: Eneco, Greenchoice, Engie etc). Zie hiervoor een andere FAQ. NB: de leverancier moet wel de Postcoderoos faciliteren! Wanneer je (al) deelneemt en van energieleverancier wisselt, dan behoor je ZSM dit aan ons door te geven! Goudse Panelen moet dan namelijk ook zorgen voor de tijdige melding aan de (oude) energieleverancier om zo de verwerking van de opbrengst van het zonnedak op de eindnota (zeg maar de jaarnota oftewel de energierekening van je leverancier, maar dan tot je opzegdatum) voor elkaar te krijgen. Het wordt gecompliceerd wanneer dit laat wordt gedaan. Het gaat om een administratieve handeling, waarbij je recht op de opbrengst van het zonnedak onveranderd is. Het moet echter wel correct gebeuren!
 • Hoe vind ik mijn EAN code?
  Tbv inschrijvingen is het noodzakelijk een EAN code op te geven. EAN staat voor "Europees Artikel Nummer", maar wordt mbt energieleverantie genoemd, omdat elke elektriciteitsaansluiting zo'n EAN heeft. De EAN code is een 18 cijferig getal, welke uniek is en bijvoorbeeld kan komen te vervallen als een huismeter afgesloten wordt van het net. Er zijn 3 manieren om uw eigen EAN op te zoeken: https://www.eancodeboek.nl. Uw jaarrekening van uw energieleverancier. Op de aansluiting zelf.
 • Welke gegevens heb ik nodig bij inschrijving?
  De gegevens die nodig zijn bij de inschrijving op een postcodeproject zijn: 1. Naam 2. Adres (correspondentie adres) 3. Postcode 4. E-mailadres 5. Telefoongegevens 6. IBAN/bankrekeningnummer 7. EAN-code 8. Energieleverancier 9. Klantnummer bij leverancier TIP: al deze gegevens staan op een energie jaarrekening / nota.
 • De salderingsregeling gaat vervallen. Hoe zit dat dan met rendement?
  NB: de salderingsregeling heeft te maken met zonnepanelen achter de eigen meter en niet met centrale zonnedaken. Bij verandering van dit type regeling zal waarschijnlijk de regeling voor centrale panelen waarschijnlijk volgen. Antwoord [26 april 2019] komt via deze link (artikel Solar Magazine). Zie onder voor een eerder antwoord. Link artikel SolarMagazine. De salderingsregeling voor zonnepanelen gehandhaafd blijft tot 2023. Daarna wordt deze stapsgewijs afgebouwd. Dit is na bespreking van de minister met allerlei partijen. Voor (private) investeringen in zonnepanelen die al zijn gedaan of spoedig worden gedaan, blijft een terugverdientijd van (gesteld) 7 jaar mogelijk. - - - Antwoord [jan 2019] komt via deze link (artikel Solar Magazine): De salderingsregeling voor zonnepanelen gehandhaafd blijft tot ten minste 1 januari 2021. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 zal minister Wiebes met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van het huidige salderen te komen. 'Duidelijkheid op deze termijn is nodig om tijdig een wetswijziging en de implementatie van de nieuwe regeling te kunnen realiseren', aldus Wiebes wiens doel het dus is dat de nieuwe regeling per 1 januari 2021 van start gaat, maar mogelijkerwijs zal dit dus pas nog later het geval zijn. Dat plan heet de ‘terugleversubsidie’. De minister schrijft hierover: 'Bij de nadere uitwerking van de terugleversubsidie, in nauw overleg met de betrokken partijen, is de afgelopen maanden echter gebleken dat de uitvoering complexer is dan in eerste instantie gedacht. Ook heb ik toegezegd om bij de vormgeving van de nieuwe regeling rekening te houden met ten minste de doelgroepen utiliteit en energiecoöperaties. Vanuit praktisch oogpunt blijf ik streven naar een regeling die zoveel mogelijk doelgroepen kan bedienen. Daarmee beoog ik ook invulling te geven aan de afspraak uit het regeerakkoord om te komen tot een regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden gemakkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Daarom zal ik ook nu in de verdere uitwerking onderzoeken in hoeverre de nieuwe regeling een adequate stimulans voor deze doelgroepen biedt.' Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer in juni 2018 per brief geïnformeerd over het feit dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie. De terugverdientijd van zonnepanelen blijft daarbij circa 7 jaar. De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.
 • Wat nu met die hoge meldingen van brand door zonnepanelen?
  TNO heeft een onderzoek naar brand in zonnepaneelsystemen afgerond. De resultaten zijn nog niet openbaar gemaakt, maar wel, dat het vooral gaat om systemen bij particulieren die "in het dak" wordt gebouwd en met kabelaansluitingen. Artikel https://www.installatie.nl/nieuws/onderzoek-naar-branden-zonnepanelen/ noemt 21 branden in 2018 voor 12 miljoen zonnepanelen. Is dat veel? Als cooperatie dragen we zorg voor de panelen. Dit omdat we ons geen brand kunnen veroorloven (derving, schade aan eigendom van de dakeigenaar, etc). We zullen hiervoor verzekerd zijn, maar ook zorgvuldige aandacht geven aan de kwaliteit van leverancier en materiaal, kabeldoorvoeren, kwaliteitscontrole mbt installatie PLUS regelmatig onderhoud, oa online monitoring, visuele inspecties waaronder ook met IR / temperatuur camera.
 • De salderingsregeling gaat vervallen. Hoe zit dat dan met rendement? Deel 2
  [Okt 2023]. Toch nog een stukje waarin specifiek voor deelnemers in een postcoderoos in combinatie met eigen panelen. Het vervallen van de salderingsregeling houdt feitelijk in, dat je minder mag wegstrepen van ingekochte elektriciteit tegen geleverde elektriciteit. Dat resulteert erin, dat je als huishouden met eigen zonnepanelen meer elektriciteit zal inkopen. Postcoderoos projecten compenseren opbrengsten vanuit het centrale zonnedak tegen ingekochte elektriciteit van een deelnemer. Als dat meer wordt vanwege de verandering van de salderingsregeling, dan zal er meer ruimte zijn om vanuit een cooperatief / centraal zonnedak opbrengst te genereren.
bottom of page