Veelgestelde vragen

Wat is een postcoderoos?

Wie kunnen er meedoen?


Voor het eerste project op een dak van croda kunnen zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers met een kleinverbruikaansluiting uit de gemeente Gouda met de postcodes 2801, 2802, 2803, 2805, 2806, 2808 en 2809 meedoen. Direct omwonenden krijgen, samen met het personeel van Croda dat in de postcoderoos van het project woont, als eerste de kans om in te schrijven. Voor volgende projecten werken we aan het betrekken van andere Goudse postcodes.
Wat houdt de postcoderoosregeling in?


De fiscale regeling verlaagd tarief (ook wel bekend als postcoderoosregeling) geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt (binnen een zogenaamd postcoderoosgebied) wonen, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.
Verschil tussen meedoen met centraal dak versus eigen panelen


Er is een mooi overzicht van de consumentenbond, dat ingaat op verschillende manieren om mee te doen met zonnepanelen zonder die op je eigen dak te plaatsen. Erg informatief en een aanvulling op wat Goudse Panelen doet. Klik hier op de link.

Voorwaarden meedoen

Welke voorwaarden zijn er verder om mee te kunnen doen?


Inwoners, MKB-bedrijven, verenigingen en scholen uit Gouda kunnen meedoen. Voorwaarden zijn dat de participant:

1) gevestigd is binnen de postcoderoos

2) een eigen energierekening heeft

3) een kleinverbruiker is.

Een kleinverbruiker: is iemand met een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A.

4) Meedoen kan tot 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3400 kWh). Voor ondernemers geldt aanvullend dat ze tot 20% in het project mogen deelnemen.

5) Een energieleverancier hebben, die de verwerking van postcoderoos faciliteert (zie hiervoor een antwoord elders in de FAQ welke energieleveranciers meedoen).
Kan ik meerdere zonparticipaties kopen? Hoeveel heb ik nodig?


U koopt een of meerdere zonparticipaties in het project. Per zonparticipatie (= 1 zonnepaneel) betaalt u eenmalig een vast bedrag. Voor het aantal panelen: dat is voor iedereen een eigen afweging. Wij adviseren die afweging te beginnen met 80 procent van je laatste jaarlijkse energieverbruik (of het gemiddelde van een aantal jaren) en te kijken hoeveel panelen dat zijn. Vervolgens is het goed om te kijken of er in de komende tijd veranderingen zullen zijn in energieverbruik (verandert het aantal mensen in de woning, wordt er zuiniger apparatuur aangeschaft, etc). Om het financieel aantrekkelijk te houden is het belangrijk niet meer panelen aan te schaffen (met het overeenkomend hoeveelheid energie in kilowatturen kWh per jaar dan er thuis jaarlijks wordt verbruikt, anders gaat een deel van de korting verloren (omdat je immers geen belasting betaald over energie die je niet gebruikt cq de regeling Verlaagd Tarief alleen geldt voor wat je importeert, niet over wat je exporteert).
Wat levert een investering in de zonnepanelen van Goudse Panelen mij op?


U ontvangt rendement op uw investering. Je stad verduurzamen draait uiteraard niet om pure winst. Dat doet u omdat het keihard nodig is. Voor onszelf, maar zeker ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Maar ook even concreet over dat rendement.

Als cooperatie wordt er op 2 manieren geld verrekenend met elke deelnemer:

1) Energiebelastingskorting. Dit is (momenteel) ongeveer 10 ct / kWh.

2) De opbrengst van de elektriciteitsverkoop van het centrale zonnedak, dat (centraal) wordt verkocht. Die opbrengst is ongeveer 5 a 6 ct / kWh (naar verwachting).

Het rendement is deze opbrengsten samen tov de investering per paneel. Het komt erop neer (dit wordt per project uitgewerkt), dat dit tussen de 5 en 8 procent ligt, bij een verwachte paneelprijs tussen de 250 en 300 euro.

De opbrengst van elektriciteitsverkoop is (in eerste instantie) voor de cooperatie. Daarmee worden de rekeningen betaald, zoals verzekering, onderhoud, etc. Het financiele overschot (restant) dat geheid overblijft, wordt WEL verdeeld over de deelnemers. Zo'n setup is een keuze; we hadden er ook voor kunnen kiezen om ieder z'n kWh te geven, maar dan een "fee" te vragen voor die posten verzekering, onderhoud etc. Uiteindelijk komt 't op hetzelfde neer: de cooperatie heeft geen winstoogmerk!

Ter vergelijking, leg je zelf panelen aan zonder netto teruglevering (over 't jaar gezien ben je nog een importeur), dan krijg je zowel dat energiebelastingsvoordeel alsook de volle kWh die je ahw niet hebt gebruikt. Dat is natuurlijk meer dan bij het collectieve dak, maar dan moet je dit wel zelf doen, eigen dak mogelijkheid hebben etc.
Ben ik een kleinverbruiker?


U bent een kleinverbruiker voor de Elektriciteitwet, als u een aansluiting heeft met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. Wat de grootte van uw aansluiting is, kunt u terugvinden in de meterkast of op uw energienota.
Tijdens deelname overstappen van energieleverancier


Om deel te nemen hoef je niet perse te wisselen van energieleverancier (zeg: Eneco, Greenchoice, Engie etc). Zie hiervoor een andere FAQ. Wanneer je (al) deelneemt en van energieleverancier wisselt, dan behoor je zsm dit aan ons door te geven. Goudse Panelen moet dan namelijk ook zorgen voor de tijdige melding aan de (oude) energieleverancier om zo de verwerking van de opbrengst van het zonnedak op de eindnota (zeg maar de jaarnota oftewel de energierekening van je leverancier, maar dan tot je opzegdatum) voor elkaar te krijgen. Het wordt gecompliceerd wanneer dit laat wordt gedaan, als niet "onmogelijk".

Gevolgen van deelname

Wat verandert er voor mijn belastingaangifte?


Goudse Panelen verzorgt het grootste deel van de nodige administratieve taken (eigenlijk doet de energieleverancier van de cooperatie dit, ism de verschillende energieleveranciers van deelnemers). De participaties die u hebt in de coöperatie gelden als deel van uw eigen vermogen, feitelijk net zoals uw spaargeld. Dat wil zeggen dat u deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3. U betaalt alleen belasting als uw totale vermogen boven het heffingsvrije vermogen uitkomt.

[geavanceerder geval: Er is een regel vanuit de Belastingdienst, dat wanneer u meer dan 5% van een project bezit, u een "aanmerkelijk belang" heeft. Dat zijn wel veel panelen, terwijl tegelijkertijd de belastingdienst zeer waarschijnlijk geen belasting hierover zal heffen. Er is geen sprake van een zogenaamd regelier voordeel na aftrek van de kosten van de investering in Goudse Panelen.]

Benader voor specifieke vragen de Belastingdienst.
Word ik automatisch lid van de coöperatie als ik deelneem aan een zonnepaneelproject van Goudse Panelen?


Ja, u bent automatisch lid van de energiecoöperatie zodra u aan een van de projecten van Goudse Panelen deelneemt. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
Kan ik deelnemen als ik zelf al zonnepanelen heb?


Ja dat kan. Wel zult u rekening moeten houden met het maximum aantal (postcoderoos) zonnepanelen of certificaten uit het postcodeproject dat u wilt kopen. Het is financieel niet verstandig om meer certificaten te kopen dan het verschil tussen uw eigen elektriciteitsgebruik en de door uw eigen panelen geproduceerde elektriciteit. De energiebelastingkorting mag namelijk beperkt toegepast worden (niet op het gedeelte dat je zelf exporteert naar het net vanuit je eigen panelen).
Word ik een energieleverancier?


Nee, u wordt geen energieleverancier. De coöperatie ook niet; die zorgt ervoor dat een professionele energieleverancier de opgewekte elektriciteit direct koopt. De stroom wordt teruggeleverd aan het net op de plek waar de zonnepaneel installatie staat. Administratief wordt dit verwerkt alsof de door u gekochte certificaten (panelen) op uw dak liggen, zij het dat uw meter "onveranderd" verder telt. En dat is alsof uzelf minder kosten hebt voor de geïmporteerde elektriciteit van het stroomnet via uw elektriciteitsmeter, omdat u een korting cq tegemoetkoming van de via het zonnedak verwerkt krijgt via uw energie jaarnota.
Moet ik overstappen van energieleverancier?


Nee, dat hoeft niet, maar mag wel. Het overstappen is iets van iedere deelnemer zelf, niet van de coöperatie. Vele energieleveranciers concurreren hard om klanten, met een positief gevolg voor de prijs die je voor elektriciteit en aardgas betaalt. En het liefst zien wij iedere deelnemer naar Engie overstappen (zie later).

Controleer wel dat uw nieuwe energieleverancier de Regeling Verlaagd Tarief faciliteert! Zie: https://www.duurzame-energie.blog/single-post/2016/12/26/De-postcoderoos-wordt-w%C3%A9l-een-succes. Doet uw energieleverancier niet mee aan de verwerking van Verlaagd Tarief, dan kunt u helaas niet meedoen met ons postcodeinitiatief. Wij van Goudse Panelen kunnen namelijk zo'n leverancier niet dwingen om de handelingen tussen ons, de belastingdienst en u als klant te doen!

Momenteel (december 2020) doen de volgende energieleveranciers mee: Anode, Budget Energie, Delta, De Unie, Eneco, ENGIE, Energiedirect.nl, E-On, Essent, Greenchoice, Huismerk, Energie, Leon Zeewolde, NLE, Oxxio, Pure Energie, Qurrent, Sepa Green, Servicehouse, Vattenfall (voormalig Nuon). “Ermee bezig” of ‘momenteel niet’: Innova Energie, Main Energie, Power Peers en UnitedConsumers.

Goudse Panelen heeft in energieleverancier ENGIE als partner bij Goudse Panelen betrokken. ENGIE neemt forse stappen in de duurzame samenleving en richt zich daarbij net als Goudse Panelen op: kleinschalig, samen, lokaal. Zij nemen onze opgewekte zonne-elektriciteit af en stelt deze aan de markt beschikbaar. Voor elke deelnemer in een zonneproject die naar Engie overstapt of (al) bij Engie klant is, krijgen wij als cooperatie een kleine vergoeding. Vele deelnemers steunen op de manier hun cooperatie en hun initiatieven!

Ook als klant kunt u, als u overstapt naar ENGIE, profiteren van extra financieel voordeel. Er is een korting die wordt gegeven op uw elektriciteit (per kWh) en op uw aardgasgebruik (per m3 gas) om het klant zijn bij Engie nog aantrekkelijker te maken. Het is aan u om te beslissen of u wilt overstappen naar ENGIE of niet. Belangrijk om hiervoor de overstap naar Engie via de GoudsePanelen website te regelen. Neem contact op met ons, wanneer hierbij hulp nodig is.
Klopt het dat er op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staat?


Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’ genoemd). Deze geldt voor alle locaties met een verblijfsfunctie (zoals een woonhuis of een kantoor). Dit staat los van de teruggave aan energiebelasting die u ontvangt met deelname aan Goudse Panelen. Bij deelname ontvangt u dus beide kortingen.
Van wie zijn de zonnepanelen?


Juridisch gezien is de eigenaar van de zonnepanelen (de productie-installatie) de coöperatie Goudse Panelen. Praktisch gezien beslissen de deelnemers gezamenlijk wat er gebeurt met de zonnepanelen.Alleen deelnemers aan onze zonneprojecten kunnen lid worden van de coöperatie Goudse Panelen, en de leden nemen samen besluiten in de Algemene Ledenvergadering. Elk lid heeft één stem.
Wat als de eigenaar / deelnemer overlijdt, of deelnemer verhuist?


Het rendement is gebaseerd op korting op de belasting van de energierekening (postcoderoosregeling). Die korting bedraagt ongeveer 33 euro per jaar. Komt een deelnemer te overlijden, dan is dit deel van de erfenis. Woont de erfgenaam binnen de postcoderoos (en voldoet deze aan alle eisen van de regeling Verlaagd Tarief), dan is die korting 100% geldig. Woont deze erfgenaam buiten de postcoderoos, dan geldt hetzelfde als "verhuizen buiten de postcoderoos". Mocht een deelnemer buiten de postcoderoos verhuizen, dan valt de eerdergenoemde korting weg. Op dat moment kunnen we de panelen te koop aanbieden aan mensen die nog wel in de postcoderoos wonen. Dat zullen we als coöperatie oppakken en de inleg van een koper worden naar de vertrekkende deelnemer overgemaakt.
Kan deelname positief bijdragen aan het energielabel van mijn huis?


Dit is een hele interessante vraag, wanneer je denkt uw pand te verkopen. Bij panelen op het eigen pand gaat dit op (hiervoor zijn standaard overheidsregels die het oppervlak van de panelen beschouwen). Echter, bij deelname aan een postcoderoos / centraal dak worden de panelen NIET meegeteld voor het energielabel van je woning (door de overheid). Het valt ahw "buiten het perceel" en zijn daarmee niet vast verbonden aan het pand. Als illustratie: verhuis je binnen de postcoderoos, dan kun je de panelen waarin je deelneemt "meenemen". Het zou dan (inderdaad) gek zijn, dat het pand met een verbeterd energielabel zou kunnen worden verkocht.
Wanneer is er een uitbetaling?


Er is slechts 1x per jaar een uitbetaling cq verwerking van de via het centrale zonnedak opgewekte elektriciteit. De regeling vraagt telkens om een volledig productiejaar (voor project 1, veem 13 eindigt die telkens in december). De verwerking wordt gedaan door Goudse Panelen ism alle energieleveranciers van elke deelnemer (automatisch), die de prestatiegegevens voor elke deelnemer te verwerken krijgen. Het wordt dan via de jaarnota aan iedere deelnemer kenbaar gemaakt en verwerkt. Omdat niet iedere deelnemer op dezelfde datum het contract met een energieleverancier heeft, kan het zijn, dat de verwerking van de zonnedakprestaties pas (veel) later dan 1 jaar worden verwerkt. Als voorbeeld. Over 2020 zal het productiejaar eindigen in december 2020. De verwerking voor iedereen is dan minimaal pas in januari 2021. Stel, dat je met een energiebedrijf je contract en je jaarnota in januari krijgt, dan is het geld van 2020 in januari 2021 verwerkt. Is je contract in juni ingegaan, dan zul je die verwerking van het geld over 2020 pas in juni 2021 krijgen. Geen zorgen over de rechten op opbrengst: bij verhuizing (einde deelname), bij wisseling energieleverancier, bij einde van de projectlooptijd: altijd zul je aanspraak kunnen maken op jouw gedeelte van de opgewekte elektriciteit! MAAR GEEF verandering ZSM DOOR!
Wat moet ik doen bij wisselen van energieleverancier?


Om deel te nemen hoef je niet perse te wisselen van energieleverancier (zeg: Eneco, Greenchoice, Engie etc). Zie hiervoor een andere FAQ. NB: de leverancier moet wel de Postcoderoos faciliteren! Wanneer je (al) deelneemt en van energieleverancier wisselt, dan behoor je ZSM dit aan ons door te geven! Goudse Panelen moet dan namelijk ook zorgen voor de tijdige melding aan de (oude) energieleverancier om zo de verwerking van de opbrengst van het zonnedak op de eindnota (zeg maar de jaarnota oftewel de energierekening van je leverancier, maar dan tot je opzegdatum) voor elkaar te krijgen. Het wordt gecompliceerd wanneer dit laat wordt gedaan. Het gaat om een administratieve handeling, waarbij je recht op de opbrengst van het zonnedak onveranderd is. Het moet echter wel correct gebeuren!

Inschrijven

Hoe vind ik mijn EAN code?


Tbv inschrijvingen is het noodzakelijk een EAN code op te geven. EAN staat voor "Europees Artikel Nummer", maar wordt mbt energieleverantie genoemd, omdat elke elektriciteitsaansluiting zo'n EAN heeft. De EAN code is een 18 cijferig getal, welke uniek is en bijvoorbeeld kan komen te vervallen als een huismeter afgesloten wordt van het net. Er zijn 3 manieren om uw eigen EAN op te zoeken:
https://www.eancodeboek.nl. Uw jaarrekening van uw energieleverancier. Op de aansluiting zelf.
Welke gegevens heb ik nodig bij inschrijving?


De gegevens die nodig zijn bij de inschrijving op een postcodeproject zijn:

1. Naam

2. Adres (correspondentie adres)

3. Postcode

4. E-mailadres

5. Telefoongegevens

6. IBAN/bankrekeningnummer

7. EAN-code

8. Energieleverancier

9. Klantnummer bij leverancier

TIP: al deze gegevens staan op een energie jaarrekening / nota.

Diverse

De salderingsregeling gaat vervallen. Hoe zit dat dan met rendement?


NB: de salderingsregeling heeft te maken met zonnepanelen achter de eigen meter en niet met centrale zonnedaken. Bij verandering van dit type regeling zal waarschijnlijk de regeling voor centrale panelen waarschijnlijk volgen. Antwoord [26 april 2019] komt via deze link (artikel Solar Magazine). Zie onder voor een eerder antwoord. Link artikel SolarMagazine. De salderingsregeling voor zonnepanelen gehandhaafd blijft tot 2023. Daarna wordt deze stapsgewijs afgebouwd. Dit is na bespreking van de minister met allerlei partijen. Voor (private) investeringen in zonnepanelen die al zijn gedaan of spoedig worden gedaan, blijft een terugverdientijd van (gesteld) 7 jaar mogelijk. - - - Antwoord [jan 2019] komt via deze link (artikel Solar Magazine):

De salderingsregeling voor zonnepanelen gehandhaafd blijft tot ten minste 1 januari 2021. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 zal minister Wiebes met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van het huidige salderen te komen. 'Duidelijkheid op deze termijn is nodig om tijdig een wetswijziging en de implementatie van de nieuwe regeling te kunnen realiseren', aldus Wiebes wiens doel het dus is dat de nieuwe regeling per 1 januari 2021 van start gaat, maar mogelijkerwijs zal dit dus pas nog later het geval zijn. Dat plan heet de ‘terugleversubsidie’.

De minister schrijft hierover: 'Bij de nadere uitwerking van de terugleversubsidie, in nauw overleg met de betrokken partijen, is de afgelopen maanden echter gebleken dat de uitvoering complexer is dan in eerste instantie gedacht. Ook heb ik toegezegd om bij de vormgeving van de nieuwe regeling rekening te houden met ten minste de doelgroepen utiliteit en energiecoöperaties. Vanuit praktisch oogpunt blijf ik streven naar een regeling die zoveel mogelijk doelgroepen kan bedienen. Daarmee beoog ik ook invulling te geven aan de afspraak uit het regeerakkoord om te komen tot een regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden gemakkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. Daarom zal ik ook nu in de verdere uitwerking onderzoeken in hoeverre de nieuwe regeling een adequate stimulans voor deze doelgroepen biedt.'

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer in juni 2018 per brief geïnformeerd over het feit dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie. De terugverdientijd van zonnepanelen blijft daarbij circa 7 jaar. De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.
Wat nu met die hoge meldingen van brand door zonnepanelen?


TNO heeft een onderzoek naar brand in zonnepaneelsystemen afgerond. De resultaten zijn nog niet openbaar gemaakt, maar wel, dat het vooral gaat om systemen bij particulieren die "in het dak" wordt gebouwd en met kabelaansluitingen. Artikel https://www.installatie.nl/nieuws/onderzoek-naar-branden-zonnepanelen/ noemt 21 branden in 2018 voor 12 miljoen zonnepanelen. Is dat veel? Als cooperatie dragen we zorg voor de panelen. Dit omdat we ons geen brand kunnen veroorloven (derving, schade aan eigendom van de dakeigenaar, etc). We zullen hiervoor verzekerd zijn, maar ook zorgvuldige aandacht geven aan de kwaliteit van leverancier en materiaal, kabeldoorvoeren, kwaliteitscontrole mbt installatie PLUS regelmatig onderhoud, oa online monitoring, visuele inspecties waaronder ook met IR / temperatuur camera.