top of page
Projecten

Ontwikkeling nieuwe projecten

Wat gebeurt er in de maatschappij?

Om ons heen verschijnen veel zonnepanelen op daken van huizen. Dat is zeer positief als u weet, dat dit naast particuliere huiseigenaren ook woningen zijn van enkele huurwoningcorporaties. Er zijn nog meer dan voldoende daken over, waarbij fysiek niet zo makkelijk zonnepanelen geplaatst kunnen worden: flats, monumenten en huurwoningen. Wij vinden het als Goudse Panelen onze taak daarin iets duurzaams te doen via een centraal zonnedakproject en de postcoderoos (nu: de zg SCE-regeling). Dit lukte ons voor zo'n 85 deelnemers. Ons eerste zonnedak is sinds 2019 actief.

 

Het is ons sindsdien nog steeds niet gelukt om een tweede project te realiseren. Dat is voor ons een teleurstelling: er zijn aanzienlijk veel Gouwenaren (meer dan 190) die hun interesse hebben laten blijken in ons initiatief. Ook de Goudse collega-coöperaties is het nog niet gelukt, terwijl het in heel Nederland er soortgelijk aan toe gaat. Wat zijn de gevolgen voor onze goede bedoelingen? Waarom lukt het dan niet?

 

Knelpunten

Er lijken veel twijfels te zijn bij potentiële dakeigenaren, mede gevoed door overheidseisen voor “energieneutraliteit” (het zogeheten activiteitenbesluit) of netcongestie. De coöperatieve vorm wordt als een extra complicatie gezien. Juist met kennis van zaken & het kunnen ontzorgen in het realiseren van zonnedaken is het voor zowel de ondernemer alsook voor de coöperatie een mooie kans. Er wordt daarom heel wat energie in gestoken richting ondernemers en overheid.

 

De overheid maakt het coöperatieve projecten ook moeilijker dan nodig. De vergoeding of subsidie die nodig is om een passende "business case") te maken daalt, is te laag en is zelfs recent teruggebracht tot 66%. Zonnedakprojecten worden duurder (er zijn veelal aanpassingen nodig op een dak, kosten van apparatuur stijgt aanzienlijk) en een kleine tegemoetkoming voor de dakeigenaar wordt niet meer geaccepteerd. Er blijft daarmee maar weinig "rendement" over voor deelnemers die de kosten van de complete installatie moeten dragen.

Wat kan er wel?

Goudse Panelen probeert met veel creativiteit toch vormen te vinden waardoor een project financieel haalbaar wordt. Voorbeelden zijn levering achter de meter, het bufferen van opgewekte elektriciteit, het afstemmen van gebruikers- en opwekprofielen. Op dit pad vinden we ook weer een overheid die achterloopt. Wetgeving blokkeert momenteel veel van die onderzochte opties.

 

Wat wij verwachten is dat uiteindelijk de omstandigheden gunstiger worden. De energietransitie moet namelijk verder en lokaal opgewekte elektriciteit op kleine schaal heeft een aantal voordelen die de Nederlandse maatschappij veel geld kan besparen. Het is er een van de lange adem. Vol energie gaan wij verder, mede met de samenwerkende energiecooperaties: lokaal opgewekt, samen sterk!

Tenslotte toch iets positiefs

Het goede nieuws is: bij de oorspronkelijke deelnemende bedrijven die aan de wieg stonden van de oprichting van onze coöperatie zijn er wel zonnedaken gerealiseerd. Promen voorziet met hun eigen zonnedaken in het elektrificeren van hun voertuigen; locatie Irishof in Goverwelle van Zorgpartners heeft dit voor eigen gebruik van de bewoners geïnstalleerd.

 

Een mooi project met 900 panelen werd weggekaapt door een commerciële partij. En als vereniging zelf je dak exploiteren komt  voor, omdat het het gevoel van "samen, mogelijk gemaakt door de leden" versterkt. Super!

Tenslotte komen er frequent vragen binnen bij Goudse Panelen, die ertoe leiden, dat huiseigenaren de stap nemen om eigen panelen te kopen (omdat het kan). 

bottom of page