top of page

SAMEN MAKEN WIJ GOUDA DUURZAAM

PROJECTEN

Neem een kijkje bij onze projecten

PVProductie.jpg

Waarom deelnemen?

Samen met u wil de Energiecoöperatie Goudse Panelen lokale groene stroom opwekken. Laat u informeren door onze website. Dan gaan we samen aan de slag voor een duurzamer Gouda. Lees  hier verder

OVER ONS

Wat willen we?

Wij willen elektriciteit opgewekt door zonnepanelen beschikbaar maken voor iedereen in de gemeente Gouda. Wij doen dit door het realiseren van zonnepanelen op daken van Goudse bedrijven en organisaties op basis van de SCE: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Dat is de opvolger van de bekendere Postcoderoos. Oorspronkelijk hebben een drietal Goudse bedrijven samen met de gemeente Gouda het initiatief genomen om de Energiecoöperatie Goudse Panelen op te richten. Dankzij de realisatie van nieuwe zonne-energieprojecten wordt een positieve bijdrage geleverd aan de CO2-vermindering.

 

Initiatiefnemers

De energiecoöperatie kent drie initiatiefnemers, te weten Croda, Zorgpartners Midden Holland en Promen.

 

Cargill Bioindustrial

Cargill Bioindustrial heette tot voor kort Croda. Het is een oleo-chemisch bedrijf dat gebruik maakt van duurzame grondstoffen en wij zijn al meer dan 160 jaar  gevestigd aan de rand van het centrum van Gouda. Cargill hecht grote waarde aan de relatie met haar buren en omwonenden en  stelt daarom één van haar daken beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen in de vorm van een  postcoderoosproject. Cargill hoopt hiermee bij te dragen aan duurzame  elektriciteitsopwekking voor haar  buren, die geen mogelijkheid hebben om op het hun eigen dak zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast hoopt Cargill een faciliterende partner  te zijn. Een van de medewerkers van Cargill is voorzitter van de energiecoöperatie.

 

Zorgpartners Midden Holland

Ook Zorgpartners Midden Holland (ZMH) stelt tijd en haar daken beschikbaar. ZMH neemt deel aan de Energiecoöperatie en heeft ook één van haar medewerkers als lid in het bestuur van de Energiecoöperatie. Net als Croda wil ook ZMH vanuit maatschappelijk perspectief bijdragen aan een duurzamer Gouda. ZMH is al enkele jaren actief op het gebied van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ZMH heeft zich aangesloten bij de Green Deal Zorg en is bezig met de implementatie van de Milieuthermometer Zorg (www.greendeals.nl en www.milieuplatformzorg.nl ).

 

Het derde bedrijf Promen was partner bij de oprichting. Zij besloten snel hierna op eigen kracht hun gebouwen te gebruiken voor duurzame elektriciteitsopwekking, waarmee zij hun voertuigenpark elektrisch konden maken. Een prima manier!

 

over ons

Het bestuur

Over het bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale bedrijven en deelnemers van het eerste zonnedak. Er is ruimte voor versterking.

 

Dit initiatief wordt actief ondersteunt door de gemeente Gouda. De gemeente Gouda heeft een aanjagende en faciliterende rol. Greenspread levert de nodige kennis en ervaring die zij op hebben gedaan bij soortgelijke projecten in het land.

 

De Energie Coöperatie Goudse Panelen staat niet op zichzelf. We werken nauw samen met een aantal lokale partijen. Deze noemen we onze partners.

Het bestuur bestaat uit:

 

Maurice.jpg

Maurice van Bourgonje, 

voorzitter

  • Grey LinkedIn Icon
Cees van Treijen.jpg

Cees van Treijen

penningmeester

  • Grey LinkedIn Icon

Anneloes Cordia 
bestuurslid

  • Grey LinkedIn Icon

Vacature, 
secretaris

Vacature, 
Algemeen bestuurslid

Bestuur
PARTNERS

Gemeente Gouda, provincie Zuid Holland 

Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van onze stad. De doelstelling van het coalitieakkoord met als titel Nieuwe energie, is om in 2040 geheel CO2-neutraal te zijn. Om deze doelstellingen te halen, is het noodzakelijk om snel te starten met de concrete projecten die vorm geven aan de energietransitie. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werkt de gemeente aan de realisering hiervan. De gemeente Gouda heeft daarom ook een faciliterende en een aanjagende rol in dit initiatief.

De provincie Zuid Holland heeft Goudse Panelen, net zoals vele energiecoöperatie financieel geholpen bij oprichting en realisatie van projecten.

Duurzaamheidsplatform Gouda

Sinds 2015 hebben ondernemers in Gouda en de regio hun eigen platform om collectieve duurzaamheidsinitiatieven bij ondernemingen en instanties te realiseren: het Duurzaamheids Platform Gouda (DPG). Het platform maakt deel uit van Gouda Onderneemt! Met elkaar leveren ze een actieve bijdrage aan het verduurzamen van Gouda, in tal van projecten. Dit is dan ook precies de reden dat DPG betrokken is bij de energie coöperatie Goudse Panelen.

Samenwerkende Energie cooperaties Midden-Holland

Regelmatige interactie met verschillende EC's uit de regio: EC Gouda, EC Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Zon op Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, ... 

 

Energie Coöperatie Gouda

Energiecoöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven. De coöperatie heeft als doel het realiseren van grote lokale duurzaamheidsprojecten én kleinschalige wijkprojecten en op het daadwerkelijk (doen) produceren van duurzame energie in, voor en met de wijk. Wij zijn er voor iedereen die concreet aan de slag wil met duurzaamheid en energiebesparing.

Naast samenwerking en uitwisseling met deze coöperatie is er regelmatig overleg met vele andere coöperaties uit de regio Midden-Holland. Goudse Panelen heeft zich bereidverklaard te helpen bij de realisatie van de doelstellingen van de RES (regionale energie strategie). We leren van elkaar, en helpen elkaar!

Partners 2.png
Partners
HEEFT U VRAGEN OF
OPMERKINGEN?

Bedankt! Bericht verzonden.

Contact
bottom of page