Waarom deelnemen?

Samen met u wil de Energiecoöperatie Goudse Panelen lokale groene stroom opwekken. Laat u informeren door onze website. Dan gaan we samen aan de slag voor een duurzamer Gouda. Lees  hier verder

SAMEN MAKEN WIJ GOUDA DUURZAAM

PROJECTEN

Neem een kijkje bij onze projecten

MEER WETEN?

Bezoek een informatieavond

PVProductie.jpg
OVER ONS

Wat willen we?

Wij willen elektriciteit opgewekt door zonnepanelen beschikbaar maken voor iedereen in de gemeente Gouda. Wij doen dit door het realiseren van zonnepanelen op daken van Goudse bedrijven en organisaties op basis van de Regeling Verlaagd Tarief. Een drietal Goudse bedrijven hebben samen met de gemeente Gouda het initiatief genomen om de Energiecoöperatie Goudse panelen op te richten. Dankzij de realisatie van nieuwe zonne-energieprojecten wordt een positieve bijdrage geleverd aan de CO2-vermindering.

 

Initiatiefnemers

De energiecoöperatie kent drie initiatiefnemers, te weten Croda, Zorgpartners Midden Holland en Promen.

 

Croda

Croda is een oleo-chemisch bedrijf dat gebruik maakt van duurzame grondstoffen en wij zijn al 160 jaar  gevestigd aan de rand van het centrum van Gouda. Croda hecht grote waarde aan de relatie met haar buren en omwonenden en  stelt daarom één van haar daken beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen in de vorm van een  postcoderoosproject. Croda hoopt hiermee bij te dragen aan duurzame  elektriciteitsopwekking voor haar  buren, die geen mogelijkheid hebben om op het hun eigen dak zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast stelt Croda tijd en (vergader)ruimte beschikbaar aan het initiatief waardoor Croda een faciliterende partner  hoopt te zijn. Een van de medewerkers van Croda is voorzitter van de energiecoöperatie.

 

Zorgpartners Midden Holland

Ook Zorgpartners Midden Holland (ZMH) stelt tijd en haar daken beschikbaar. ZMH neemt deel aan de Energiecoöperatie en heeft ook één van haar medewerkers als lid in het bestuur van de Energiecoöperatie. Net als Croda wil ook ZMH vanuit maatschappelijk perspectief bijdragen aan een duurzamer Gouda. ZMH is al enkele jaren actief op het gebied van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Recent heeft ZMH zich aangesloten bij de Green Deal Zorg en is bezig met de implementatie van de Milieuthermometer Zorg (www.greendeals.nl en www.milieuplatformzorg.nl )    

 

 

Het bestuur

Over het bestuur

Het bestuur bestaat uit drie vertegenwoordigers van de lokale bedrijven Croda, Zorgpartners Midden Holland en Promen, een gedreven inwoner van Gouda en de directeur van Greenspread.

 

Dit initiatief wordt actief ondersteunt door de gemeente Gouda. De gemeente Gouda heeft een aanjagende en faciliterende rol. Greenspread levert de nodige kennis en ervaring die zij op hebben gedaan bij soortgelijke projecten in het land.

 

De Energie Coöperatie Goudse Panelen staat niet op zichzelf. We werken nauw samen met een aantal lokale partijen. Deze noemen we onze partners.

Het bestuur bestaat uit:

 

Maurice.jpg

Maurice van Bourgonje, 

voorzitter

  • Grey LinkedIn Icon
Foto Sebastiaan Mantel.jpg

Sebastiaan Mantel, 

secretaris

Cees van Treijen.jpg

Cees van Treijen

penningmeester

  • Grey LinkedIn Icon
 
PARTNERS

ENGIE

ENGIE is als energieleverancier betrokken bij Goudse Panelen. Zij nemen de geproduceerde elektriciteit van het zonnedak bij Croda af. ENGIE zal ook bij elk volgend project van Goudse Panelen betrokken zijn. Energieleverancier Engie past prima in ons partnerschap met “lokaal, samen, duurzaam”. 

Elke deelnemers in projecten van Goudse Panelen kan in principe bij de leverancier van eigen keuze blijven. Het is wel noodzakelijk dat de specifieke energieleverancier de Postcoderoos (regeling Verlaagd Tarief) wèl faciliteert. Bij de “FAQ” op onze website kan je zien welke energiemaatschappijen zijn aangesloten.  

Mocht je willen of moeten overstappen, Engie biedt alle deelnemers van Goudse Panelen die bij Engie hun energie afnemen een korting op de elektriciteits- en aardgasprijs. En als tegenprestatie geeft Engie voor zulke deelnemers de coöperatie een kleine vergoeding. Daar kunnen wij dan samen weer iets moois mee doen. Vandaar zien graag onze leden aansluiten bij ENGIE, zoals je dit ook ziet bij andere energiecoöperatie. Mooie deal toch?

Meer informatie: www.engie-energie.nl/goudsepanelen

Het is belangrijk je overstap aanvraag naar ENGIE via deze link te doen!

Gemeente Gouda

Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van onze stad. De doelstelling van het coalitieakkoord met als titel Nieuwe energie, is om in 2040 geheel CO2-neutraal te zijn. Om deze doelstellingen te halen, is het noodzakelijk om snel te starten met de concrete projecten die vorm geven aan de energietransitie. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werkt de gemeente aan de realisering hiervan. De gemeente Gouda heeft daarom ook een faciliterende en een aanjagende rol in dit initiatief.

Greenspread

Greenspread is een adviesbureau dat wordt ingehuurd door de gemeente Gouda. Greenspread ontwikkelt in opdracht van de energiecoöperatie zonne-energieprojecten op basis van de Regeling Verlaagd Tarief op daken die om niet beschikbaar worden gesteld aan de energiecoöperatie. Greenspread maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale leveranciers voor de realisatie van de duurzame-energieprojecten.

Duurzaamheidsplatform Gouda

Sinds 2015 hebben ondernemers in Gouda en de regio hun eigen platform om collectieve duurzaamheidsinitiatieven bij ondernemingen en instanties te realiseren: het Duurzaamheids Platform Gouda (DPG). Het platform maakt deel uit van Gouda Onderneemt! Met elkaar leveren ze een actieve bijdrage aan het verduurzamen van Gouda, in tal van projecten. Dit is dan ook precies de reden dat DPG betrokken is bij de energie coöperatie Goudse Panelen.

Promen

Promen was de derde partner van de Energiecoöperatie Goudse Panelen bij oprichting. Promen verzorgt de sociale werkvoorziening en re-integratie. Promen heeft al zonnepanelen en heeft de ambitie om van het gas los te komen. Promen heeft nog dakoppervlak over maar heeft besloten dit voor eigen gebruik te behouden. Een van de medewerkers van Promen nam als penningmeester deel in het bestuur van de Energiecoöperatie.

Zon op GOUDasfalt

Collectief zonnepanelenveld op GOUDasfalt. 

 

Energie Coöperatie Gouda

De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven. De coöperatie heeft als doel het realiseren van grote lokale duurzaamheidsprojecten én kleinschalige wijkprojecten en op het daadwerkelijk (doen) produceren van duurzame energie in, voor en met de wijk. Wij zijn er voor iedereen die concreet aan de slag wil met duurzaamheid en energiebesparing.

Partners 2.png
engie.png
 
foto%20george%20muller_edited.jpg

George Muller,

bestuurslid

  • Grey LinkedIn Icon
Pauline

Pauline van Norden, 

bestuurslid

  • Grey LinkedIn Icon
HEEFT U VRAGEN OF
OPMERKINGEN?

Bedankt! Bericht verzonden.